Despre noi

Ilfov Business Hub

Consiliul Județean Ilfov, fondator

Unul dintre obiectivele majore ale Consiliului Județean Ilfov este de a crea un mediu de afaceri care să faciliteze dezvoltarea IMM-urilor, și odată cu acestea, consolidarea sectorului privat, în vederea adaptării acestuia la forțele concurențiale și la competiția internațională. Mai specific, prin înființarea Incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub, Consiliul Județean susține dezvoltarea mediului de afaceri din județul Ilfov prin sprijinirea înființării de startup-uri și prin promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea performanțelor manageriale. Incubatorul va oferi persoanelor și firmelor selectate asistență în dezvoltarea afacerii, consultanță juridică, contabilitate și spații de birouri necesare pentru desfășurarea activității. Mentorii și consultanții Ilfov Business Hub îi vor consilia pe antreprenori pentru accesarea de fonduri nerambursabile și rambursabile. Mai mult, startup-urilor din incubator li se va facilita accesul la mediul academic și de cercetare din regiunea București-Ilfov, în mod special în contextul dezvoltării Măgurele Science Park, prin activități de networking, transfer de know-how și prin sprijinul primit în dezvoltarea parteneriatelor. Consiliul Județean Ilfov a primit, în calitate de fondator, titlul de Incubator de afaceri cu portofoliu mixt, în conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatorul are sediul în orașul Otopeni și primele puncte de lucru vor fi în Măgurele și în Municipiul București.
Când am înfiinţat Măgurele Science Park, am urmărit consolidarea unei platforme în cadrul căreia să se întâlnească mediul academic, mediul ştiinţific şi mediul de afaceri, un spaţiu optim pentru a pregăti viitorii oameni de afaceri. Acelaşi lucru vrem să îl facem şi astăzi: vrem să creăm o platformă administrată, care dispune de o sumă de bani de care se poate folosi pentru a-i instrui pe cei care vor să intre în lumea afacerilor
Marian Petrache
Președinte Consiliul Județean Ilfov
Contractul de administrare a Incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub a fost semnat la data de 25 martie 2019, în cadrul Universității Politehnica București, în prezența președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, administratorul public al județului, Irinel Scrioșteanu, directorul general al Loop Operations, Rodica Lupu, rectorul Universității Politehnica, Mihnea Costoiu, și reprezentanți ai mediului de afaceri precum și ai organizațiilor studențești.
Deşi dispunem de un plan, ne lipseşte conţinutul concret. Acesta nu poate veni decât din mediul academic şi de la tinerii care văd în ei şi în proiectele pe care le dezvoltă posibilitatea de a le transforma în afaceri. În prezent, în România avem o mare problemă de comunicare între aceste două medii, mediul academic şi mediul de afaceri. Sper ca prin demersururile pe care le vom face pentru acest incubator să reuşim împreună să creăm un limbaj comun. Vrem să asigurăm nişte parcursuri care pot fi urmate de către un tânăr cercetător, un tânăr student care lucrează la un proiect şi care reuşeşte să obţină un prototip. Ne dorim să îi deschidem o uşă pentru viitor, să îl ajutăm să se orienteze pe mai departe
Rodica Lupu
Director Loop Operations

Incubatorul de afaceri Ilfov Business Hub reprezintă o continuare a acțiunilor inițiate de Consiliul Județean Ilfov pentru sprijinirea mediului de afaceri și a antreprenoriatului în Regiunea București-Ilfov, precum  înființarea parcului științific și tehnologic Măgurele Science Park, finanțarea a 40 de planuri de afaceri prin proiectul POSDRU ”Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri!”, înființarea a 9 întreprinderi de economie socială în județul Ilfov prin proiectele POSDRU „SOCEC.NET – reţeaua economiei responsabile” şi „Întreprinderi sociale responsabile” și înființarea a patru Grupuri de Acțiune Locală (GAL), finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, care își desfășoară activitatea pe teritoriul a 16 localități din Ilfov. Valoarea totală a finanțărilor acordate celor patru GAL este de 3.631.134,92 euro, dintre care 1.963.977,27 euro au fost alocați finanțării investițiilor IMM.

Loop Operations, management

Loop Operations este o companie de consultanță specializată în inovare și management strategic, precum și în consultanță pentru proiecte finanțate din fonduri europene. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea unei economii competitive și innovative, atât prin identificarea și atragerea de oportunități financiare strategice dar și prin aplicarea modelului cvadruplu helix de inovare în afaceri.

Proiectele dezvoltate până în prezent depășesc 75 milioane de euro. Prin intermediul celor 4 componente ale Loop Operations – Finance, Management, Skills și Communication – oferim consultanță în arii conexe, ghidând pas cu pas transformarea ideilor clienților noștri în proiecte sustenabile, de la atragerea finanțării pentru implementare și până la consultanță pentru management, formarea echipelor și promovare.

Proiectele dezvoltate până în prezent depășesc 75 milioane de euro. Prin intermediul celor 4 componente ale Loop Operations – Finance, Management, Skills și Communication – oferim consultanță în arii conexe, ghidând pas cu pas transformarea ideilor clienților noștri în proiecte sustenabile, de la atragerea finanțării pentru implementare și până la consultanță pentru management, formarea echipelor și promovare.

Măgurele Science Park

Consiliul Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Consiliul Local Măgurele, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Măgurele High Tech Cluster (MHTC) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov –ADIBI, au lansat in 26,02,2015, in cadrul conferintei, care a avut loc la hotelul Howard Johnson, proiectul “ Măgurele Science Park” .

Scopul declarat al acestui proiect, îl reprezintă, stimularea mediului antreprenorial, în zonele urbane și rurale ale județului și susținerea unui cadru atractiv internațional în cercetare, dezvoltare și inovare.

Măgurele Science Park (MSP) va fi asumat de un consorțiu care concentrează, pentru prima dată, autorități locale, regionale și guvernamentale, împreună cu institutele de cercetare, dezvoltare si inovatie, de pe Platforma Măgurele și IMM-uri, incluse într-o asociație deschisă de tip cluster inovativ, interesate în exploatarea potențialului de afaceri, de transfer de cunostințe și tehnologii.

Preşedintele Consiliului judeţean Ilfov, Marian Petrache a declarat cu această ocazie că se aşteaptă, în perioada următoare, la primele finanţări din bani europeni: „La Măgurele putem să fructificăm o oportunitate extraordinară. Am înfiinţat deja clusterul Măgurele High Tech Cluster (MHTC) care cuprinde, în prezent, peste 50 de IMM-uri. Ne dorim să construim Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Măgurele Science Park (MSP), astfel încât să realizăm conexiunea dintre laserul-minune de la Măgurele şi realitatea noastră de toate zilele”.

Acțiuni coordonate de Consiliul Județean Ilfov, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” și de Primăria orașului Măgurele.

2013-2014

Înființarea asociațiilor Măgurele High – Tech Cluster și a ELI-NP Cluster Inovativ

Mai 2014

Asociatia ELI-NP Cluster Inovativ a derulat in intervalul 14.05.2014 - 14.11.2015 proiectul MAGURELE HIGH TECH CLUSTER (MHTC) in baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 900.000 de lei, din care asistența financiară nerambursabilă a reprezentat circa 98% din sumă. Scopul proiectului: creșterea competitivității IMM-urilor prin constituirea unui cluster și prin valorificarea oportunităților oferite de activitatea de CDI de pe Platforma de Fizica a Orașului Măgurele și, în mod special, a potențialului uriaș generat de proiectul european ELI – NP, in condițiile respectării principiilor dezvoltării durabile

August 2014

MHTC a devenit membru al rețelei Cluster Collaboration

August 2016

ELI-NP Cluster Inovativ, entitatea de management a clusterului de la Măgurele a obtinut Eticheta de BRONZ in urma evaluarii de catre European Cluster Excellence Initiative (ECEI)

Ianuarie 2017

Consiliul Județean Ilfov, IFIN și MHTC alături de mai mulți parteneri din UE am început implementarea proiectului Regions to Integrate, finanțat prin Programul Transnațional Interreg Danube

Ianuarie 2017

Consiliul Județean Ilfov și IFIN, alături de mai mulți parteneri din UE au început implementarea proiectului Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration, finanțat prin Programul Transnațional Interreg Danube. 
Ambele proiecte urmăresc promovarea principiilor cercetării responsabile și consolidării colaborării având la bază principiile cvadruplu helix (mediul de afaceri, cercetare, administrația publică locală și societatea civilă)

Martie - Noiembrie 2017

MHTC și IFIN, au inițiat și organizat mai multe evenimente de promovare a schimburilor comerciale cu Ambasada Marii Britanii, cu Ambasada Japoniei, cu Camera bilaterală România Israel și Camera bilaterală româno-germană

August 2017

Semnarea unui memorandum de înțelegere între MHTC și Universitatea Nazarbayev din Astana cu ocazia participării la Expoziția Mondiala de la Astana